Beskrivelser af brugsklasser 2018-05-06T19:30:44+00:00

 

KØREKLASSER

DJ – 1 og DS – 1 First Driven
⦁ Åben for hopper og vallakker født før 1. januar 2014.
⦁ Klassen er forbeholdt begyndere og let-øvede kuske og ponyer.
⦁ Der køres fælles og individuelt i skridt og trav.
⦁ Såvel kørslen som eksteriøret bedømmes.
Alle ekvipager stiller op i ringen uden udstyr til eksteriørdelen, hvor der vises opstilling, skridt og trav. Herefter tages alle ponyer ud, hvor der spændes for og opvarmes.
Når der åbnes for klassen, skridter alle ekvipager ind på banen samtidigt. Herefter køres samlet i skridt og trav efter dommerens anvisninger. Efter en midlertidigt oprangering køres et lille individuelt program på ca. 3 minutter. I programmet, som man selv har sammensat, vises skridt og trav. Der lægges vægt på harmoni, ponyens villighed og overgange. Herefter stiller man igen op for dommeren og hilser pænt af. Dommeren kan bede om at se ekstra øvelser. Når den individuelle bedømmelse er slut, køres der tilbage til pladsen i rækken, hvor man venter på at alle bliver færdige. Når alle har været til individuel bedømmelse, skridtes igen rundt på højre volte. Her finder den endelige oprangering sted, efterfulgt af præmieuddeling.

DJ – 2 og DS – 2 Open Driven
⦁ Åben for hingste, hopper og vallakker født før 1. januar 2014.
⦁ Klassen er forbeholdt øvede kuske og ponyer
⦁ Der rides fælles i skridt og trav, galop er valgfrit. I det individuelle program rides i skridt og trav, galop er valgfrit.
⦁ Såvel kørslen som eksteriøret bedømmes.
Alle ekvipager stiller op i ringen uden udstyr til eksteriørdelen, hvor der vises opstilling, skridt og trav. Herefter tages alle ponyer ud, hvor der spændes for og opvarmes.
Når der åbnes for klassen, skridter alle ekvipager ind på banen samtidigt. Herefter køres samlet i skridt og trav, galop er valgfrit, efter dommerens anvisninger. Efter en midlertidigt oprangering køres et lille individuelt program på ca. 3 minutter. I programmet, som man selv har sammensat, vises skridt og trav, galop er valgfrit, på begge volter. Der lægges vægt på harmoni, ponyens villighed, overgange og bøjning. Herefter stiller man igen op for dommeren og hilser pænt af. Dommeren kan bede om at se ekstra øvelser. Når den individuelle bedømmelse er slut, køres der tilbage til pladsen i rækken. Her finder den endelige oprangering sted, efterfulgt af præmieuddeling.

DJ – 3 og LRJ – 1 Dressur

⦁ Åben for hingste, hopper og vallakker født før 1. januar 2014.

MBX Indkørsel i trav
X Parade, hilsen – paraden skal holdes i min. 5 sek.
XEKA Trav, venstre volte
Ved A Cirkelvolte 18-20 m i diameter i trav
AF Trav
FXH Trav skråt igennem med øgning
HCM Trav
MBF Skridt
FA Trav
Ved A Cirkelvolte 18-20 m i diameter i trav
AK Trav
KXM Trav skråt igennem med øgning
MCH Trav
HEK Skridt
KAFBX Trav
X Parade, hilsen – paraden skal holdes i min. 5 sek.
Udkørsel i trav
Kvinder hilser ved at løfte pisken horisontalt og nikke, mænd tager hatten af og nikker.

DS – 3, LRS – 1 og LRV – 1 Dressur

⦁ Åben for hingste, hopper og vallakker født før 1. januar 2014.

⦁ AX Indkørsel i arbejdstrav
X Parade, hilsen
⦁ XCM Arbejdstrav
⦁ MRXVK Øget trav
KAF Arbejdstrav
F Samlet trav
⦁ FBM Dobbeltbue 10 m ud fra langsiden ud for P og R
⦁ MC Samlet trav
C Parade, stilstand 10 sek
CH Samlet trav
⦁ HSXPF Øget trav
FAK Arbejdstrav
K Samlet trav
⦁ KEH dobbeltbue 10 m ud fra langsiden ud for V og S
⦁ HCMB Arbejdstrav
BX Samlet trav
X Trav over midterlinjen, skift til venstrevolte
XE Samlet trav
10. EKAP Arbejdstrav
11. PBX Skridt
12. X Parade, tilbagetrædning 4 skridt
13. XES Skridt
SHC Arbejdstrav
14. CMSBA Slangegang, 3 buer a 20 m
15. A Vend ad midterlinien
DXG Øget trav
G Parade, hilsen
Udkørsel i arbejdstrav
Kvinder hilser ved at løfte pisken horisontalt og nikke, mænd tager hatten af og nikker.

DJ – 4 og DS – 4 Cones

⦁ Åben for hingste, hopper og vallakker født før 1. januar 2014.

Banen består af 12 porte. Portene skal gennemkøres i numerisk orden fra 1 – 12. Banen køres på tid og der køres to gennemkørsler, hvor den sammenlagte tid er den gældende tid. Der vil være en pause mellem de to gennemkørsler. Der gives 3 strafpoint pr. nedrevet bold. Ved pointlighed afgøres placeringen ved den hurtigste tid. Alle porte skal gennemkøres den rigtige vej, det røde nummer skal være til højre for vognen og det hvide nummer til venstre. Når en port først er kørt igennem, må den gennemkøres så mange gange man vil.
Kusken skal bære ridehjelm og sikkerhedsvest, ligeledes skal groom. Groom skal være på vognen hvis dette er muligt, ellers opholde sig nær ekvipagen gennem hele banen. Ved 2-spandsekvipager og derover skal groom være på vognen.
Portbredden er hjulbredden +20 cm for 1- og 2-spand, mens den er hjulbredden + 30 cm for 4-spand. Hjulbredden måles ved jorden mellem hjulenes ydersider.
I DJ – 4 er det tilladt at groom hjælper mundtligt med banens rækkefølge, i DS – 4 giver dette 20 strafpoint.

DJ – 5 og DS – 5 Marathon

⦁ Åben for hingste, hopper og vallakker født før 1. januar 2014.

Banen består af 7 (1-7) porte og 3 forhindringer med 3 ABC-porte. På skitsen der udleveres til showet fremgår rækkefølgen af portene, den kan fx se sådan ud: START 1-3, forhindring, 4-5, forhindring, 6, forhindring, 7, MÅL. Alle porte skal gennemkøres den rigtige vej, det røde nummer skal være til højre for vognen og det hvide nummer til venstre. Når en port først er kørt igennem, må den gennemkøres så mange gange man vil.
Portbredden er hjulbredden + 20 cm for 1- og 2-spand, og hjulbredden + 30 cm for 4-spand. Portene i ABC-forhindringerne har et fast mål. Banen køres to gange og den gældende tid er den sammenlagte. Der gives 3 strafpoint pr nedrevet bold. Kusken skal bære ridehjelm og sikkerhedsvest, ligeledes skal groom. Groom skal være på vognen hvis dette er muligt, ellers opholde sig nær ekvipagen gennem hele banen. Ved 2-spandsekvipager og derover skal groom være på vognen.
i DJ – 5 er det tilladt at groom hjælper mundtligt med banens rækkefølge, i DS – 5 giver dette 20 strafpoint.

LRJ – 2, LRS – 2 og LRV – 2 Cones

⦁ Åben for hingste, hopper og vallakker født før 1. januar 2014.

Banen består af 10 porte og en slangegang. Portene skal gennemkøres i numerisk orden fra 1 – 12. Banen køres på tid og der køres to gennemkørsler, hvor den sammenlagte tid er den gældende tid. Der gives 3 strafpoint pr. nedrevet bold. Ved pointlighed afgøres placeringen ved den hurtigste tid. Alle porte skal gennemkøres den rigtige vej, det røde nummer skal være til højre for vognen og det hvide nummer til venstre. Når en port først er kørt igennem, må den gennemkøres så mange gange man vil.
Portbredden er 70 cm.

LRJ – 3, LRS – 3 og LRV – 3 Marathon

⦁ Åben for hingste, hopper og vallakker født før 1. januar 2014.

Banen består af 7 (1-7) porte og 2 forhindringer med 2 ABC-porte. På skitsen der udleveres til showet fremgår rækkefølgen af portene, den kan fx se sådan ud: START 1-3, forhindring, 4-5, forhindring, 6-7, MÅL.
Portbredden er 70 cm. Banen køres to gange og den gældende tid er den sammenlagte. Der gives 3 strafpoint pr nedrevet bold. I LRJ – 3 er det tilladt at groom hjælper mundtligt med banens rækkefølge, i LRS – 3 og LRV – 3 giver dette 20 strafpoint. Alle porte skal gennemkøres den rigtige vej, det røde nummer skal være til højre for vognen og det hvide nummer til venstre. Når en port først er kørt igennem, må den gennemkøres så mange gange man vil.

RIDEKLASSER

R-1 Leading Rein
⦁ Åben for hopper og vallakker født før 1. januar 2014.
⦁ Åben for børn, som er født efter 1. januar 2009, dog minimum 3 år.
⦁ Ledetøjlen skal fæstnes i næsebåndet, aldrig i biddet.
⦁ Der må kun anvendes almindeligt trensebid, og der må ikke anvendes hjælpetøjler.
⦁ Der rides fælles i skridt. I det individuelle program rides i skridt og trav.
⦁ Såvel ridningen som eksteriøret bedømmes.

Når der åbnes for klassen, skridter alle ekvipager ind på banen samtidigt. Herefter rides samlet efter dommerens anvisninger. Efter en midlertidigt oprangering rides et lille individuelt program på ca. 3 minutter. I programmet, som man selv har sammensat, vises trav med letridning på begge volter. Der lægges vægt på harmoni, ponyens villighed og overgange. Herefter stiller man igen op for dommeren og både rytter og trækker hilser pænt af. Dommeren kan bede om at se ekstra øvelser. Når den individuelle bedømmelse er slut, rides der tilbage til pladsen i rækken, hvor man venter på at alle bliver færdige. Hvis ponyen er udpeget til afsadling gøres dette med det samme, man er tilbage på sin plads, så man er klar til fremvisning, når den sidste deltager har været til individuel bedømmelse. Ved eksteriørbedømmelsen trækkes ponyen frem foran dommeren og stilles op, herefter fremvises den i skridt på en lige linje væk fra dommeren, der vendes og traves tilbage mod dommeren og der fortsættes i trav tilbage til pladsen i rækken. Herefter sadles ponyen op igen. Når alle har været til individuel bedømmelse, skridtes igen rundt på højre volte. Her finder den endelige oprangering sted, efterfulgt af præmieuddeling.

R-2 First Ridden
⦁ Åben for hopper og vallakker født før 1. januar 2014.
⦁ Åben for børn, som er født efter 1. januar 2006, dog minimum 3 år.
⦁ Der rides fælles i skridt og trav. I det individuelle program rides i skridt og trav. Galop er valgfrit.
⦁ Såvel ridningen som eksteriøret bedømmes.
⦁ Dommeren kan udpege ponyer, der skal afsadles til eksteriørbedømmelse. Det anbefales at have en hjælper med.
Når der åbnes for klassen, skridter alle ekvipager ind på banen samtidigt. Herefter rides samlet i skridt og trav efter dommerens anvisninger. Efter en midlertidigt oprangering rides et lille individuelt program på ca. 3 minutter. I programmet, som man selv har sammensat, vises trav med letridning og om muligt galop på begge volter. Der lægges vægt på harmoni, ponyens villighed og overgange. Herefter stiller man igen op for dommeren og hilser pænt af. Dommeren kan bede om at se ekstra øvelser. Når den individuelle bedømmelse er slut, rides der tilbage til pladsen i rækken, hvor man venter på at alle bliver færdige. Hvis ponyen er udpeget til afsadling gøres dette med det samme, man er tilbage på sin plads, så man er klar til fremvisning, når den sidste deltager har været til individuel bedømmelse. Ved eksteriørbedømmelsen trækkes ponyen frem foran dommeren og stilles op, herefter fremvises den i skridt på en lige linje væk fra dommeren, der vendes og traves tilbage mod dommeren og der fortsættes i trav tilbage til pladsen i rækken. Herefter sadles ponyen op igen. Når alle har været til individuel bedømmelse, skridtes igen rundt på højre volte. Her finder den endelige oprangering sted, efterfulgt af præmieuddeling.

R-3 Open Ridden
⦁ Åben for hingste, hopper og vallakker født før 1. januar 2014.
⦁ Der er ingen aldersbegrænsning for rytteren, men rytteren skal passe i højde og vægt til ponyen.
⦁ Der rides fælles i skridt, trav og kort galop. I det individuelle program rides i skridt, trav, kort og fri galop.
⦁ Såvel ridningen som eksteriøret bedømmes.
⦁ Dommeren kan udpege ponyer, der skal afsadles til eksteriørbedømmelse. Det anbefales at have en hjælper med.
Når der åbnes for klassen, skridter alle ekvipager ind på banen samtidigt. Herefter rides samlet i skridt, trav og galop efter dommerens anvisninger. Efter en midlertidigt oprangering rides et lille individuelt program på ca. 3 minutter. I programmet, som man selv har sammensat, vises trav, kort og fri galop på begge volter. Der lægges vægt på harmoni, ponyens villighed og overgange. Herefter stiller man igen op for dommeren og hilser pænt af. Dommeren kan bede om at se ekstra øvelser. Når den individuelle bedømmelse er slut, rides der tilbage til pladsen i rækken. Hvis ponyen er udpeget til afsadling gøres dette med det samme, man er tilbage på sin plads, så man er klar til fremvisning, når den sidste deltager har været til individuel bedømmelse. Ved eksteriørbedømmelsen trækkes ponyen frem foran dommeren og stilles op, herefter fremvises den i skridt på en lige linje væk fra dommeren, der vendes og traves tilbage mod dommeren og der fortsættes i trav tilbage til pladsen i rækken. Herefter sadles ponyen op igen. Når alle har været til individuel bedømmelse, skridtes igen rundt på højre volte. Her finder den endelige oprangering sted, efterfulgt af præmieuddeling.

Generelt om Working Hunter.
Working Hunter illuderer jagtridning. Den er opdelt i 2 faser.
I den første fase, springes en bane, hvor springene ligner naturlige forhindringer. Banen kan beses inden klassens start. Springene er ikke store og banen er ikke svær, da det ikke gælder om at springe højest eller hurtigst, men om at ride i et jævnt og glidende tempo. Der lægges vægt på harmoni, ponyens villighed og samarbejdet mellem rytter og pony. Der gives fejlpoint for nedslag og refuseringer. 3 refuseringer eller fald af ponyen/rytter betyder diskvalificering.
I den anden fase rides et lille individuelt program tilsvarende Leading Rein / First Ridden / Open Ridden.
Der gives point for springningen, springstil, ridning og eksteriør.

R-4 Working Hunter – Leading Rein
⦁ Åben for hopper og vallakker født før 1. januar 2014.
⦁ Åben for børn, som er født efter 1. januar 2009, dog minimum 3 år.
⦁ Ledetøjlen skal fæstnes i næsebåndet, aldrig i biddet.
⦁ Der må kun anvendes almindeligt trensebid, og der må ikke anvendes hjælpetøjler.
⦁ Der vil være 5 – 7 forhindringer med en maks. højde på 40 cm.
⦁ Dommeren kan udpege ponyer, der skal afsadles til eksteriørbedømmelse. Det anbefales at have en hjælper med.
⦁ Efter springningen rides et lille individuelt program svarende til klasse R-1 Leading Rein
Hvis ponyen er udpeget til afsadling gøres dette med det samme, man er tilbage på sin plads, så man er klar til fremvisning, når den sidste deltager har været til individuel bedømmelse. Ved eksteriørbedømmelsen trækkes ponyen frem foran dommeren og stilles op, herefter fremvises den i skridt på en lige linje væk fra dommeren, der vendes og traves tilbage mod dommeren og der fortsættes i trav tilbage til pladsen i rækken. Herefter sadles ponyen op igen. Når alle har været til individuel bedømmelse, skridtes igen rundt på højre volte. Her finder den endelige oprangering sted, efterfulgt af præmieuddeling.

R-5 Working Hunter First Ridden
⦁ Åben for hopper og vallakker født før 1. januar 2014.
⦁ Åben for børn, som er født efter 1. januar 2006, dog minimum 3 år.
⦁ Der vil være 5 – 7 forhindringer med en maks. højde på 40 cm.
⦁ Dommeren kan udpege ponyer, der skal afsadles til eksteriørbedømmelse. Det anbefales at have en hjælper med.
⦁ Efter springningen rides et lille individuelt program svarende til klasse R-2 First Ridden
Hvis ponyen er udpeget til afsadling gøres dette med det samme, man er tilbage på sin plads, så man er klar til fremvisning, når den sidste deltager har været til individuel bedømmelse. Ved eksteriørbedømmelsen trækkes ponyen frem foran dommeren og stilles op, herefter fremvises den i skridt på en lige linje væk fra dommeren, der vendes og traves tilbage mod dommeren og der fortsættes i trav tilbage til pladsen i rækken. Herefter sadles ponyen op igen. Når alle har været til individuel bedømmelse, skridtes igen rundt på højre volte. Her finder den endelige oprangering sted, efterfulgt af præmieuddeling.

R-6 Working Hunter Open Ridden
⦁ Åben for hingste, hopper og vallakker født før 1. januar 2014.
⦁ Der er ingen aldersbegrænsning for rytteren, men rytteren skal passe i højde og vægt til ponyen.
⦁ Der vil være 7 – 10 forhindringer med en maks. højde på 50 cm.
⦁ Dommeren kan udpege ponyer, der skal afsadles til eksteriørbedømmelse. Det anbefales at have en hjælper med.
⦁ Efter springningen rides et lille individuelt program svarende til klasse R-3 Open Ridden
Hvis ponyen er udpeget til afsadling gøres dette med det samme, man er tilbage på sin plads, så man er klar til fremvisning, når den sidste deltager har været til individuel bedømmelse. Ved eksteriørbedømmelsen trækkes ponyen frem foran dommeren og stilles op, herefter fremvises den i skridt på en lige linje væk fra dommeren, der vendes og traves tilbage mod dommeren og der fortsættes i trav tilbage til pladsen i rækken. Herefter sadles ponyen op igen. Når alle har været til individuel bedømmelse, skridtes igen rundt på højre volte. Her finder den endelige oprangering sted, efterfulgt af præmieuddeling.

R-7 Show Jumping Lead Rein
⦁ Traditionel springklasse.
⦁ Åben for hopper og vallakker født før 1. januar 2014.
⦁ Åben for børn, som er født efter 1. januar 2009, minimum 3 år.
⦁ Springene er maks. 40 cm.
⦁ Banen kan beses inden klassens start.

R-8 Show Jumping First Ridden
⦁ Traditionel springklasse.
⦁ Åben for hopper og vallakker født før 1. januar 2014.
⦁ Åben for børn, som er født efter 1. januar 2006, minimum 3 år.
⦁ Springene er maks. 40 cm.
⦁ Banen kan beses inden klassens start.

R-9 Show Jumping Open Ridden
⦁ Åben for hingste, hopper og vallakker født før 1. januar 2014.
⦁ Der er ingen aldersbegrænsning for rytteren, men rytteren skal passe i højde og vægt til ponyen.
⦁ Springene er maks. 50 cm.
⦁ Banen kan beses inden klassens start.